KM Futsal i Gaupne

3. – 4. februar 2018, Gaupne Idrettshall.

IL Bjørn ønskjer velkommen til SSF KM Futsal aldersbestemt kvalifisering 3.-4. februar, i Gaupne Idrettshall.

Heile helga blir det futsal-fotball i hallen, med resultatoppdatering direkte på nett. IL Bjørn fokuserer på sunn idrettsmat, og det blir sal av frukt, lapskaus, wraps og mykje, mykje meir. Me har Vipps! Les meir KM Futsal i Gaupne

Fotball og Hopp – litt historikk

Frå Bjønnaposten 2006 (skrive av Steinar Molland til IL Bjørn sitt 40-års jubileum)

FOTBALL

Heilt frå I.L. Bjørn vart starta i 1966 var fotball på kartet, og dei fyrste åra hadde laget eit juniorlag som deltok i seriesystemet. Men mangel på fotballbane gjorde det vanskeleg både med trening og avvikling av kampar. Nokre av spelarane frå Bjørn vart derfor med i Hafslo I.L. og kom såleis med på seniornivå.  Les meir Fotball og Hopp – litt historikk

Milliongåve frå Luster Sparebank til idretten i Luster

Luster Sparebank har vedteke å støtta IL Bjørn med kr. 1.500.000,- til bygging av Luster Idrettspark.

Banken har sett seg som mål å vera ein aktiv motor og støttespelar for gode initiativ som kan skapa trivsel og utvikling i kommunen. Innsatsen frå banken er i stor grad retta mot tiltak for barn og unge, men også til initiativ som kjem næringslivet og folk i alle aldrar til gode.

Løyvinga til Luster Idrettspark kjem såleis i rekka av anlegg banken har støtta opp om, som t.d. Lustrabadet og Sogn Skisenter.

Banksjef Oddstein Haugen og leiar Bjørn Tore Årøy brenn for både kultur og idrett.

Les meir Milliongåve frå Luster Sparebank til idretten i Luster