Milliongåve frå Luster Sparebank til idretten i Luster

Luster Sparebank har vedteke å støtta IL Bjørn med kr. 1.500.000,- til bygging av Luster Idrettspark.

Banken har sett seg som mål å vera ein aktiv motor og støttespelar for gode initiativ som kan skapa trivsel og utvikling i kommunen. Innsatsen frå banken er i stor grad retta mot tiltak for barn og unge, men også til initiativ som kjem næringslivet og folk i alle aldrar til gode.

Løyvinga til Luster Idrettspark kjem såleis i rekka av anlegg banken har støtta opp om, som t.d. Lustrabadet og Sogn Skisenter.

Banksjef Oddstein Haugen og leiar Bjørn Tore Årøy brenn for både kultur og idrett.

Les meir Milliongåve frå Luster Sparebank til idretten i Luster